Copyright © Urdu Poetry
Design by Haider Ali
Tuesday, May 29, 2012

Teri Mohabbat Ki Talab

Teri Mohabbat Ki Talab Thi Tu Hath Pehla Diye...

Warna Hum Tu Apni Zindagi Ke Liye Bhi Dua Nahi 

Kartey....